pusty2

  Praca opiekuńczo- wychowawcza w przedszkolu jest wspierana przez psychologa, który współpracując z nauczycielami i rodzicami pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.
  Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli.
W ramach zajęć z dziećmi psycholog:

  • dokonuje obserwacji dzieci podczas spontanicznej zabawy oraz w trakcie zajęć dydaktycznych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze ogólnorozwojowym, mające na celu usprawnienie percepcji, koncentracji uwagi, pamięci,myślenia,rozumienia emocji i sytuacji społecznych,
  • rozwija kompetencje społeczne wspierając dzieci podczas zabaw grupowych.

W naszym przedszkolu bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela mgr Jolanta Bień - pedagog specjalny-terapeuta.

 

TERMINY DYŻURÓW W PRZEDSZKOLU

2016/2017

mgr JOLANTA BIEŃ pedagog specjalny-terapeuta    

 

pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta 8 w  czwartki   godz. 12.00 – 17.00  w następujących terminach:

 

 

 20.10.2016

 10.11.2016

 24.11.2016

 08.12.2016

 22.12.2016

 19.01.2017

 09.02.2017

 23.02.2017

 23.03.2017

 20.04.2017

 25.05.2017

 22.06.2017

 

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola

 

 

 

W roku szkolnym 2016/ 17 odbywają się również konsultacje, terapia i diagnoza  w siedzibie Specjalistycznej Poradni ul. Popławskiego 17 –/ budynek Szkoły  Podstawowej 61 / po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

tel./fax 12 632 87 73 / 660 637351

www.poradniakrakow.pl