pusty2

  Praca opiekuńczo- wychowawcza w przedszkolu jest wspierana przez psychologa, który współpracując z nauczycielami i rodzicami pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.
  Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli.
W ramach zajęć z dziećmi psycholog:

  • dokonuje obserwacji dzieci podczas spontanicznej zabawy oraz w trakcie zajęć dydaktycznych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze ogólnorozwojowym, mające na celu usprawnienie percepcji, koncentracji uwagi, pamięci,myślenia,rozumienia emocji i sytuacji społecznych,
  • rozwija kompetencje społeczne wspierając dzieci podczas zabaw grupowych.

W naszym przedszkolu bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela mgr Agnieszka Urbańska - psycholog,psychoterapeuta                                    oraz mgr Jolanta Bień - pedagog specjalny-terapeuta.

mgr AGNIESZKA URBAŃSKA  psycholog,psychoterapeuta

Pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta w poniedziałki godz. 8.30 – 11.30  w następujących terminach:

Rok Szkolny 2018/19

wrzesień - 10, 24

październik - 8, 22

listopad - 12, 26

grudzień - 10

styczeń - 14, 28

luty - 11, 25

marzec - 11, 25

kwiecień - 8

maj - 13, 27

czerwiec - 10, 24

Istnieje możliwość konsultacji dla Rodziców w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą. 

mgr JOLANTA BIEŃ pedagog specjalny-terapeuta    

pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta 8 w poniedziałki  godz. 8.00 – 12.00  w następujących terminach:

Rok Szkolny 2018/19

wrzesień - 10

październik - 1

listopad - 5

grudzień - 3

styczeń - 7

luty - 4

marzec - 4

kwiecień - 1

maj - 6

czerwiec - 3

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola / można drogą elektorniczną / 

tel./fax 12 632 87 73 / 660 637351

www.poradniakrakow.pl