pusty2

  Praca opiekuńczo- wychowawcza w przedszkolu jest wspierana przez psychologa, który współpracując z nauczycielami i rodzicami pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci.
  Do zadań psychologa należy przede wszystkim udzielanie pomocy dzieciom oraz wspieranie rodziców i nauczycieli.
W ramach zajęć z dziećmi psycholog:

  • dokonuje obserwacji dzieci podczas spontanicznej zabawy oraz w trakcie zajęć dydaktycznych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne o charakterze ogólnorozwojowym, mające na celu usprawnienie percepcji, koncentracji uwagi, pamięci,myślenia,rozumienia emocji i sytuacji społecznych,
  • rozwija kompetencje społeczne wspierając dzieci podczas zabaw grupowych.

W naszym przedszkolu bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela mgr Agnieszka Urbańska - psycholog,psychoterapeuta                                    oraz mgr Jolanta Bień - pedagog specjalny-terapeuta.

 

mgr AGNIESZKA URBAŃSKA  psycholog,psychoterapeuta

Pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta w poniedziałki godz. 8.00 – 11.00  w następujących terminach:

 09.10.2017 i 23.10.2017

 13.11.2017 i 27.11.2017

 11.12.2017

 08.01.2018 i 22.01.2017

 12.02.2018 i 26.02.2018

 12.03.2018 i 26.03.2018

 09.04.2018 i 23.04.2018

 14.05.2018 i 28.05.2018

 11.06.2018 i 25.06.2018

Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą. 

mgr JOLANTA BIEŃ pedagog specjalny-terapeuta    

pełni dyżur w Przedszkolu Sióstr Duszy Chrystusowej ul. Piaszczysta 8 w  czwartki   godz. 8.00 – 12.00  w następujących terminach:

 07.09.2017

 19.10.2017

 10.24.11.2017

 08.22.12.2017

 19.01.2018

 8 i 22 lutego 2018  ( 22 lutego godz 8:00-10:00 )

 8 i 22 marca 2018

 19 kwietnia 2018

  ... maja 2018 - termin do ustalenia

 21 czerwca 2018

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Przedszkola

 

tel./fax 12 632 87 73 / 660 637351

www.poradniakrakow.pl