pusty2

 

images

 

LUTY

Fruit and vegetables

an apple, a banana, a lemon, grapes, a watermelon, an orange, a strawberry

I like banana

I like watermelon. etc

a yellow lemon

a red apple

“I like apple”

I Like Apples

It's yummy, yummy yummy to my

tummy, tummy, tummy (x2)

Apples, apples, apples, apples

I like apples, apples apples, 'cause there

yummy, yummy yummy to my

tummy, tummy, tummy (x2)

(repeat above with bananas and oranges)

“I like”

I like bananas I like watermelon I like oranges and apples too.

I like oranges I like lemons I like grapes and apples  too.

STYCZEŃ

toys

a ball, a doll, a car, a plane, a train, a teddy

a blue ball

a green train etc.

song:

What is red? What is red? Can you see? Can you see? I can see a scooter, I can see a scooter, Point with me, point with me. What is pink? What is pink? Can you see? Can you see? I can see a dolly, I can see a dolly, Point with me, point with me What is yellow? What is yellow? Can you see? Can you see? I can see a teddy, I can see a teddy Point with me, point with me What is purple? What is purple? Can you see? Can you see? I can see a ball, I can see a ball Point with me, point with me What is green? What is green? Can you see? Can you see? I can see a car, I can see a car Point with me, point with me What is blue? What is blue? Can you see? Can you see? I can see a train, I can see a train, Point with me, point with me.

GRUDZIEŃ

Santa, snowman, presents, christmas tree,

happy, sad, angry, hungry, sleepy

“SANTA”

Red hat, white beard, twinkle in his eye and Santa is his name-O

S-A-N-T-A x 3 and Santa is his name-O

"If you're happy"

If you're happy happy happy clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands.

If you're angry angry angry stomp your feet.

If you're angry angry angry stomp your feet.

If you're angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.

If you're angry angry angry stomp your feet.

If you're scared scared scared say, "Oh no!"

If you're scared scared scared say, "Oh no!"

If you're scared scared scared say, "Oh no!" Say, "Oh no!"

If you're scared scared scared say, "Oh no!"

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap.

If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you're happy happy happy clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you're happy happy happy clap your hands.

“How are you today?”

Hello x2 how are you today?

I am happy, happy happy

Hello x2 how are you today?

I am sad, sad, sad.

Hello x2 how are you today?

I am hungry, I'm hungry today. Yum, yum yum yum ….

LISTOPAD

rainbow, colours of the rainbow,

(red, orange, yellow, green, blue, purple, pink)

clap hands, turn around, stamp your feet, I see something pink

family members;

mummy, daddy, sister, brother, baby

songs:

"rainbow"

red, orange, yellow, green, blue, purple, pink it's a rainbow, it's a rainbow a beautiful rainbow in the sky

"I see somehing blue"

Blue!

I see something blue.

Blue!

I see something blue.

Blue, blue, blue, blue…

I see something blue.

Find something blue!

Yellow!

I see something yellow.

Yellow!

I see something yellow.

Yellow, yellow…

I see something yellow.

Find something yellow!

Red!

I see something red.

Red!

I see something red.

Red, red, red, red…

I see something red.

Find something red!

Purple!

I see something purple.

Purple!

I see something purple.

Purple, purple…

I see something purple.

Find something purple!

Blue.

Yellow.

Red.

Purple.

I see colors everywhere.

Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, Mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother finger, Brother finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister finger, Sister finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby finger, Baby finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do?

"Hokey pokey"

You put one hand in.

You put one hand out.

You put one hand in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and turn around.

Everybody turn around.

You put two hands in.

You put two hands out.

You put two hands in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and clap your hands.

Everybody clap your hands.

You put one leg in.

You put one leg out.

You put one leg in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and sit down.

Everybody please sit down.

You put two legs in.

You put two legs out.

You put two legs in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and stand up.

Everybody please stand up.

You put your head in.

You put your head out.

You put your head in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and sing a song.

La, la, la, la, la, la!

You put your backside in.

You put your backside out.

You put your backside in.

And you shake, shake, shake, shake, shake.

You do the Hokey Pokey and be quiet.

Everybody please be quiet. Shh!

PAŹDZIERNIK

Hello!

Bye Bye

walk, hop, fall down, tiptoe,

colours:

red, yellow, green, blue

the sun, the sky, the grass,an apple

What colour is the sky?

It's blue

“What colour is the sky?”

It’s blue! It’s blue! It’s blue!

The sky is blue

The sky is blue

What color is the sun?

It’s yellow! It’s yellow! It’s yellow!

The sun is yellow

The sky is blue

What color is the grass?

It’s green! It’s green! It’s green!

The grass is green

The sun is yellow

The sky is blue

What color is an apple?

It’s red! It’s red! It’s red!

An apple is red

The grass is green

The sun is yellow

The sky is blue

The sky is blue.

“We all fall down”

Walk around the circle. Walk around the circle. Walking walking. We all fall down. Gallop. Gallop around the circle. Gallop around the circle. Galloping galloping. We all fall down. Shh... Let's tiptoe. Tiptoe around the circle. Tiptoe around the circle. Tiptoe tiptoe. We all fall down. I'm so sleepy! Sleepy sleepy sleepy. I'm so sleepy. Wake up, everybody! Come on, we're going to hop! Hop around the circle. Hop around the circle. Hopping hopping. We all fall down.

„Bye bye song”

Bye bye. Goodbye.  [Wave with one hand, then the other hand, then with both hands.]

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.  [Clap your hands.]

I can stamp my feet.  [Stamp your feet.]

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!

 

 

09 2015c

7119bcaebdb447c964c266523d396573 0 Large4d3afe6d4158000ad2311a95673c3c5e 0 LargeZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCH.LUTY Large58af685296098ca201d74f8766346404 0 LargeZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO LargeGrupa I listopad LargePaździernik grupa I 1 LargeWRZESIEŃ

Tydzień I: Nasze przedszkole

 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa przez nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielem
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz, łazienka) oraz ich funkcji
 • Poznanie „Kodeksu Przedszkolaka” – stosowanie się do ustalonych reguł
 • Słuchanie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom – zapoznanie z nowym środowiskiem

Tydzień II: Wszyscy razem

 • Nauka zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję)
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami oraz odkładania ich w wyznaczone miejsce
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie (utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy)
 • Wdrażanie do reagowania na sygnał dźwiękowy oraz słowny
 • Nazywanie oraz wskazywanie na sobie poszczególnych części ciała

Tydzień III: Jestem przedszkolakiem

 • Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów
 • Wdrażanie do samodzielności przy posiłkach oraz w toalecie
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć: radość, smutek, złość

Tydzień IV: Witamy Panią Jesień

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji, nazywając przedmioty oraz wskazując szczegóły
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni (owoców i warzyw) – opisywanie ich wyglądu, smaku i zapachu
 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej
 • Poznawanie kolorów oraz utrwalenie ich nazw w skojarzeniach

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • 5 wrzesień – Zebranie Rodziców (godz. 17:00)
 • 19 wrzesień – Przedszkolny Festyn Rodzinny (godz. 16:00)
 • 20 wrzesień – „Prawdziwy skarb” – teatrzyk w przedszkolu

REPERTUAR MIESIĄCA:

 • „Wesoło witamy”, „Już zabawki…”, – zabawy porządkowe
 • „Paluszek”, „Rączki do góry” – zabawy ze śpiewem
 • „Przedszkole drugi dom” – zabawa muzyczno ruchowa z piosenką