pusty2

 

images

 

PAŹDZIERNIK

Hello!

Bye Bye

walk, hop, fall down, tiptoe,

colours:

red, yellow, green, blue

the sun, the sky, the grass,an apple

What colour is the sky?

It's blue

“What colour is the sky?”

It’s blue! It’s blue! It’s blue!

The sky is blue

The sky is blue

What color is the sun?

It’s yellow! It’s yellow! It’s yellow!

The sun is yellow

The sky is blue

What color is the grass?

It’s green! It’s green! It’s green!

The grass is green

The sun is yellow

The sky is blue

What color is an apple?

It’s red! It’s red! It’s red!

An apple is red

The grass is green

The sun is yellow

The sky is blue

The sky is blue.

“We all fall down”

Walk around the circle. Walk around the circle. Walking walking. We all fall down. Gallop. Gallop around the circle. Gallop around the circle. Galloping galloping. We all fall down. Shh... Let's tiptoe. Tiptoe around the circle. Tiptoe around the circle. Tiptoe tiptoe. We all fall down. I'm so sleepy! Sleepy sleepy sleepy. I'm so sleepy. Wake up, everybody! Come on, we're going to hop! Hop around the circle. Hop around the circle. Hopping hopping. We all fall down.

„Bye bye song”

Bye bye. Goodbye.  [Wave with one hand, then the other hand, then with both hands.]

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.  [Clap your hands.]

I can stamp my feet.  [Stamp your feet.]

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!

 

 

09 2015c

Grupa I listopad LargePaździernik grupa I 1 LargeWRZESIEŃ

Tydzień I: Nasze przedszkole

 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa przez nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielem
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz, łazienka) oraz ich funkcji
 • Poznanie „Kodeksu Przedszkolaka” – stosowanie się do ustalonych reguł
 • Słuchanie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom – zapoznanie z nowym środowiskiem

Tydzień II: Wszyscy razem

 • Nauka zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję)
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami oraz odkładania ich w wyznaczone miejsce
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie (utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy)
 • Wdrażanie do reagowania na sygnał dźwiękowy oraz słowny
 • Nazywanie oraz wskazywanie na sobie poszczególnych części ciała

Tydzień III: Jestem przedszkolakiem

 • Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów
 • Wdrażanie do samodzielności przy posiłkach oraz w toalecie
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć: radość, smutek, złość

Tydzień IV: Witamy Panią Jesień

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji, nazywając przedmioty oraz wskazując szczegóły
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni (owoców i warzyw) – opisywanie ich wyglądu, smaku i zapachu
 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej
 • Poznawanie kolorów oraz utrwalenie ich nazw w skojarzeniach

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • 5 wrzesień – Zebranie Rodziców (godz. 17:00)
 • 19 wrzesień – Przedszkolny Festyn Rodzinny (godz. 16:00)
 • 20 wrzesień – „Prawdziwy skarb” – teatrzyk w przedszkolu

REPERTUAR MIESIĄCA:

 • „Wesoło witamy”, „Już zabawki…”, – zabawy porządkowe
 • „Paluszek”, „Rączki do góry” – zabawy ze śpiewem
 • „Przedszkole drugi dom” – zabawa muzyczno ruchowa z piosenką