pusty2

7119bcaebdb447c964c266523d396573 0 Large4d3afe6d4158000ad2311a95673c3c5e 0 LargeZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCH.LUTY Large58af685296098ca201d74f8766346404 0 LargeZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO LargeGrupa I listopad LargePaździernik grupa I 1 LargeWRZESIEŃ

Tydzień I: Nasze przedszkole

 • Budzenie poczucia bezpieczeństwa przez nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielem
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz, łazienka) oraz ich funkcji
 • Poznanie „Kodeksu Przedszkolaka” – stosowanie się do ustalonych reguł
 • Słuchanie krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom – zapoznanie z nowym środowiskiem

Tydzień II: Wszyscy razem

 • Nauka zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję)
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami oraz odkładania ich w wyznaczone miejsce
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie (utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy)
 • Wdrażanie do reagowania na sygnał dźwiękowy oraz słowny
 • Nazywanie oraz wskazywanie na sobie poszczególnych części ciała

Tydzień III: Jestem przedszkolakiem

 • Utrwalenie zasad i norm panujących w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania umów
 • Wdrażanie do samodzielności przy posiłkach oraz w toalecie
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć: radość, smutek, złość

Tydzień IV: Witamy Panią Jesień

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie
 • Wypowiadanie się na temat ilustracji, nazywając przedmioty oraz wskazując szczegóły
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni (owoców i warzyw) – opisywanie ich wyglądu, smaku i zapachu
 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej
 • Poznawanie kolorów oraz utrwalenie ich nazw w skojarzeniach

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • 5 wrzesień – Zebranie Rodziców (godz. 17:00)
 • 19 wrzesień – Przedszkolny Festyn Rodzinny (godz. 16:00)
 • 20 wrzesień – „Prawdziwy skarb” – teatrzyk w przedszkolu

REPERTUAR MIESIĄCA:

 • „Wesoło witamy”, „Już zabawki…”, – zabawy porządkowe
 • „Paluszek”, „Rączki do góry” – zabawy ze śpiewem
 • „Przedszkole drugi dom” – zabawa muzyczno ruchowa z piosenką